• ARBEJDSGLÆDE PÅ BUNDLINJEN

Happy Management er din sparringspartner

Vi sætter fokus på arbejdsglæde i din virksomhed og måler effekten på bundlinjen.

Det handler om sund forretning – om at løfte arbejdsglæde op på strategisk niveau, og om at indarbejde arbejdsglæde i hverdagen.

Hvorfor sætte fokus på arbejdsglæde?

Det er dokumenteret, at der er en direkte sammenhæng mellem arbejdsglæde og bundlinjeresultat i virksomheden. Undersøgelser viser at virksomheder med høj arbejdsglæde har:

  • øget produktivitet.
  • højere kundetilfredshed.
  • mere loyale medarbejdere.
  • lavere sygefravær.
  • bedre resultater.

Når virksomheder fokuserer på arbejdsglæde, smitter det af på vækst og konkurrenceevne – at arbejde med arbejdsglæde er god business!

Hvordan?

Virksomheden får enkle, effektive projekter med arbejdsglæde som omdrejningspunkt, lige til at sætte i værk.

  • Værktøjer, der sætter fokus på arbejdsglæde og synliggør den positive effekt på økonomi, stress, trivsel og godt arbejdsmiljø.
  • Løbende opfølgning på virksomhedens nøgle-KPI’er, så både medarbejdere, ledelse og bestyrelse kan følge udviklingen.

At udsætte arbejdsglæde er at udsætte gevinsten – vi hjælper jer hurtigt i gang.

Fra Glade Chefer til Happy Management

Siden starten af netværket Glade Chefer er der mange der har stillet spørgsmålet: “Kan I hjælpe med at gøre min virksomhed glad, give medarbejderne arbejdsglæde?” Svaret har hidtil været, at det starter med chefen – den Glade Chef – så det må han klare…

Men nu kan vi hjælpe, hjælpe med Happy Management. Med udgangspunkt i mine egne erfaringer, som er blevet målt og vejet og har givet fantastiske resultater, ikke mindst på bundlinjen, er vi nu klar.

Konceptet Happy Management er blevet forfinet og tilpasset af Tudi Langkjær Larsen.

Med Tudis baggrund i erhvervspsykologien og med hendes solide erfaring med at skabe trivselsledelse, lavt sygefravær og arbejdsglæde i organisationer, er der nu et koncept klar, som over en periode på ca. 3 måneder målbart kan hjælpe virksomheder og organisationer med deres arbejdsglæde og deres resultater.

Giv Tudi et kald og hør hvad arbejdsglæde gør for bundlinjen.

Iver R. Tarp, formand for netværket Glade Chefer

 

Om os

Tudi Langkjær Larsen

Tudi Langkjær Larsen

CEO, Partner

Cand.mag. Psykologi og International Udvikling

15 års erfaring med udvikling af organisationer

  • Ekspert i strategisk arbejde med nedbringelse af sygefravær
  • Organisationsudvikling og procesoptimering
  • Solid erfaring med at skabe motivation og præstation i forandringsprojekter

Fokus - konkrete tiltag der sætter arbejdsglæde på agendaen

Tlf: +45 20 44 88 80

E-mail: tudi@happy-management.dk

Vil du høre mere om arbejdsglæde på bundlinjen?

© Copyright - Happy Management - web: PR3